activiteitenmatrix

 1. Bouwprojectmanagement  2. Directievoering en toezicht

 1.1 projectontwikkeling

 1.2 adviseursselectie

 1.3 aanbestedingen

 1.4 contractmanagement

 1.5 projectmanagement

 1.6 design & built

 1.7 risicomanagement 

 2.1 directievoering

 2.2 toezicht

 2.3 kwaliteitstoezicht

 2.4 gecertificeerd toezicht

 2.5 audit UAV-GC

 3. Ontwerp / planuitwerking  4. Bouwkostenadvies

 3.1 ontwerp/bouwkundig uitwerken

 3.2 BIM

 3.3 meetcertificaat (NEN2580)

 3.4 bestekken/werkomschrijvingen

 3.5 V&G plannen ontwerpfase

 3.6 verhuur-/verkooptekeningen

 3.7 ontruimingsplannen (NEN1414)

 3.8 tekeningenbeheer

 3.9 omgevingsvergunning

 3.10 gebruiksvergunning (NEN1413)

 3.11 huurpuntenberekening

 3.12 bouwplantoetsing

 4.1 bouwkostenmanagement

 4.2 bouwkostenraming

 4.3 investeringskostenraming

 4.4 second opinion

 4.5 levensduurkostenberekening

 

 5. Vastgoedmanagement  6. Huisvestingsadvies

 5.1 bouwkundige inspecties

 5.2 conditiemeting (NEN2767)

 5.3 RGDBOEI

 5.4 meerjarenonderhoudsplan

 5.5 planmatig onderhoud

 5.6 technisch beheer

 5.7 klachten- en mutatiebeheer

 5.8 administratief/financieel beheer

 5.9 thermografie/blowerdoor test

 6.1 haalbaarheidsstudies

 6.2 programma van eisen

 6.3 technische due dilligence

 6.4 advies in brandveiligheid

 7. Duurzaamheid  8. Organisatie advies

 7.1 Breeam

 7.2 GPR gebouw

 7.3 energie prestatie advies (EPA)

 7.4 energiemanagement

 7.5 energie audit (EED)

 8.1 kwaliteitsmanagement (ISO9001)

 8.2 arbomanagement (ISO 45001)

 8.3 milieumanagement (ISO14001)

 8.4 MVO prestatieladder

 8.5 CO2 prestatieladder

 8.6 risicomanagement

activiteitenmatrix

 1. Bouwprojectmanagement  2. Directievoering en toezicht  3. Ontwerp / planuitwerking  4. Bouwkostenadvies

 1.1 projectontwikkeling

 1.2 adviseursselectie

 1.3 aanbestedingen

 1.4 contractmanagement

 1.5 projectmanagement

 1.6 design & build

 1.7 risicomanagement 

 2.1 directievoering

 2.2 toezicht

 2.3 kwaliteitstoezicht

 2.4 gecertificeerd toezicht

 2.5 audit UAV-GC

 3.1 ontwerp/bouwkundig uitwerken

 3.2 BIM

 3.3 meetcertificaat (NEN2580)

 3.4 bestekken/werkomschrijvingen

 3.5 V&G plannen ontwerpfase

 3.6 verhuur-/verkooptekeningen

 3.7 ontruimingsplannen (NEN1414)

 3.8 tekeningenbeheer

 3.9 omgevingsvergunning

 3.10 gebruiksvergunning (NEN1413)

 3.11 huurpuntenberekening

 3.12 bouwplantoetsing

 4.1 bouwkostenmanagement

 4.2 bouwkostenraming

 4.3 investeringskostenraming

 4.4 second opinion

 4.5 levensduurkostenberekening

 5. Vastgoedmanagement  6. Huisvestingsadvies  7. Duurzaamheid   8. Organisatie advies 

 5.1 bouwkundige inspecties

 5.2 conditiemeting (NEN2767)

 5.3 RGDBOEI

 5.4 meerjarenonderhoudsplan

 5.5 planmatig onderhoud

 5.6 technisch beheer

 5.7 klachten- en mutatiebeheer

 5.8 administratief/financieel beheer

 5.9 thermografie/blowerdoor test

 6.1 haalbaarheidsstudies

 6.2 programma van eisen

 6.3 technische due dilligence

 6.4 advies in brandveiligheid

 

 7.1 Breeam

 7.2 GPR gebouw

 7.3 energie prestatie advies (EPA)

 7.4 energiemanagement

 7.5 energie audit (EED)

 8.1 kwaliteitsmanagement (ISO9001)

 8.2 arbomanagement (ISO 45001)

 8.3 milieumanagement (ISO14001)

 8.4 MVO prestatieladder

 8.5 CO2 prestatieladder

 8.6 risicomanagement

Logo Green Biz IJmond
Verberg
Toon