beheer

BBA doet het management van herontwikkelingstrajecten in bestaande wijken, stelt onderhoudsprognoses (inspectie en/of conditiemeting) op. Wij analyseren de portfeuille, bepalen commerciële huurprijzen en adviseren over en verzorgen aanbestedingen.

bouwmanagement

[Spil in het proces]

Soms zijn wijken toe aan vernieuwing. Hun leefbaarheid kan worden verbeterd door bijvoorbeeld het woningaanbod te differentiëren en de woonomgeving op te waarderen. Bij dergelijke projecten is een groot aantal partijen betrokken. Verder kennen ze een lange doorlooptijd; niet alleen op het technische vlak, maar vooral ook in het creëren van een maatschappelijk draagvlak. Onze procesmanager vervult binnen een samenwerkingsverband de rol van initiator, coördinator, stimulator, bemiddelaar en deskundige. Hij is verantwoordelijk voor het succesvol doorlopen van het proces.

planontwikkeling

[Betrouwbare, dynamische onderhoudsprognose]

Een meerjarenonderhoudsprognose is een van de belangrijkste instrumenten voor een systematisch beheerbeleid. Zo'n prognose komt tot stand op basis van een inspectie en kennis van het onderhoudsgedrag van onderdelen van een gebouw (inclusief installaties).

Door werkzaamheden over de tijd te verdelen en in geld uit te drukken, maakt BBA een betrouwbare prognose van de onderhoudsuitgaven. Deze prognose kan niet anders dan dynamisch zijn. Daarom krijgt u na een eerste inspectie van ons de gegevens voor bewerking in de vorm van elektronische bestanden. Bij herhalingsinspecties zijn eventuele veranderingen met behulp van het bijbehorende computerprogramma eenvoudig te verwerken.

BBA adviseert op het gebied van portefeuilleanalyse, strategisch voorraadbeheer en strategisch onderhoudsbeleid. BBA analyseert ontwikkelingen in de markt en baseert daarop een beargumenteerde strategie, compleet met alternatieve keuzes en financiële onderbouwingen.

bouwkostenmanagement

[Uw bezit behoudt zijn waarde]

Aan de hand van de onderhoudsprognose stelt BBA een advies op over exploitatielasten en -opbrengsten, gebruikskosten, energie, verhuur, etc. BBA weet wat er nodig is om de waarde van het ontroerend goed te behouden, de kosten / kwaliteitsverhoudingen in de hand te houden en de ontwikkeling ervan in de toekomst te overzien. BBA geeft maatregelen aan, vertaalt die in kosten en stelt prioriteiten. BBA adviseert ten aanzien van aanbestedingen en verzorgt deze.

planuitwerking

[Wat doen we het komende jaar?]

BBA stelt aan de hand van meerjarenonderhoudsplanning en -begroting voor het eerstvolgende planjaar een uitvoeringsprogramma op. Dit programma krijgt handen en voeten door begrotingen, bestek en tekeningen.

bouwbegeleiding

[Aansturen, bewaken, plannen, presenteren]

BBA stuurt de uitvoerende partijen aan, bewaakt de kwaliteit van de uitvoering en het budget. Daarnaast verzorgt BBA de planning en de presentatie van de plannen aan de huurders/ gebruikers.

Voor klachten van huurders en gebruikers is BBA 24 uur per dag bereikbaar.

gebouwenbeheer

[U voert zelf de regie]

BBA beheert schoolgebouwen, woningen, kantoren, verzorgingstehuizen en gemeentelijke gebouwen, waaronder een groot aantal monumenten.

Op basis van uw specifieke situatie maakt BBA een plan van aanpak voor het efficiënt en effectief beheren van uw gebouwen, waarbij uw organisatie de regiefunctie vervult. Kwaliteit, functionaliteit en veiligheid van de gebouwde omgeving op langere termijn staan centraal.

facility management

[Behoud van functionaliteit]

BBA biedt u naast vastgoedbeheer een alles omvattend dienstenpakket op het gebied van facilitaire dienstverlening zoals omschreven in NEN 2748. Daarbij blijft individuele invulling (bijvoorbeeld op basis van het cafetariamodel) mogelijk.

bekijk de referenties:

Olympisch kwartier

Amsterdam

Diverse corporaties

Landelijk

Clusius College

Noord-Holland

Gebouwenbeheer gemeente Heemskerk

Noord-Holland

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Noord-Holland

Beheer winkelcentra

Landelijk

Olympisch kwartier
Diverse corporaties
Clusius College
Gebouwenbeheer gemeente Heemskerk
N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Beheer winkelcentra
Logo Green Biz IJmond
Verberg
Toon