nieuwbouw

Op het gebied van Nieuwbouw houdt BBA zich bezig met het aansturen van het complete nieuwbouwproces, van initiatief tot en met oplevering. In opdracht onderzoeken wij financiële haalbaarheid en ontwikkelen wij, desgewenst na het maken van een risicoanalyse, als gedelegeerd ontwikkelaar nieuwbouwprojecten.

bouwmanagement

[Sturing van het totale proces]

Als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever stuurt BBA het hele proces aan. Dat betekent onder meer: zorg voor een gedegen programma van eisen, realistische raming van de stichtingskosten, planning, heldere organisatiestructuur. Het omvat bijvoorbeeld ook het verzorgen van (Europese) aanbestedingsadviezen, selecteren van partijen, contractvorming en rapportage. U krijgt wat u wilt, binnen het afgesproken budget en tijdsbestek.

planontwikkeling

[Uw eigen projectontwikkelaar]

Complete projecten, van initiatief tot en met oplevering. Of delen daarvan, zoals het bedenken en/ of uitwerken van concepten en programma's, het tot realisatie doorontwikkelen van schetsplannen.

In voorkomende gevallen treedt BBA voor u op als gedelegeerd ontwikkelaar. Daarnaast kunt u profiteren van onze ervaring in het opstellen van ontwikkelcompetities en in het begeleiden van de deelnemers aan dergelijke competities.

bouwkostenmanagement

[Technisch en financieel optimale bouwplannen]

Bent u niet zeker van de financiële haalbaarheid van uw project? Schakel BBA in voor een risicoanalyse, het berekenen van scenario's en alternatieven. BBA raamt de kosten in elke fase van de planontwikkeling (ramingen, elementen- en directiebegrotingen) en voert prijsonderhandelingen. BBA adviseert u graag bij het technisch en/ of financieel optimaliseren van uw bouwplannen. Door alternatieven aan te dragen en uitgangspunten duidelijk te definiëren kunt u vroegtijdig bijsturen op kwaliteit, kosten en planning. Ook voor advies over en verzorging van aanbestedingen kunt u bij BBA terecht.

ontwerp

[Herbouwen en inbreien]

Bij het ontwerp ligt de nadruk op kleinschalige en middelgrote projecten, vooral in de sloop- en herbouwsector en inbreiplannen. Dit specialisme sluit naadloos aan bij onze overige specialismen.

planuitwerking

[Plannen maken en toetsen]

Glasheldere bestekken en tekeningen geven uw plannen vorm. Daarnaast adviseert BBA u graag op het gebied van bouwregelgeving (Bouwbesluit, energieprestatie, brandveiligheid, veiligheid en gezondheid, veilig werken op daken). Wat bouwaanvragen betreft, verzorgt BBA de plantoetsing voor zowel gemeenten als aanvragers (ontwerp).

bouwbegeleiding

[Managen is communiceren]

Dagelijks begeleiden opzichters en bouwdirectievoerders van BBA voor u het bouwproces en de kwaliteit van de uitvoering. Verder coördineert BBA het meer- en minderwerk en de koperswensen.

projectmanagement

[Strakke regie]

BBA besteedt onderdelen van een project uit aan de verschillende betrokkenen en verzorgt de coördinatie en aansturing tijdens de uitvoering. Dat gebeurt rechtstreeks. Het resultaat: duidelijke afspraken en scherpe bewaking van planning en kosten.

bekijk de referenties:

Audi Centrum

Amsterdam

Fletcher Hotel Amsterdam

Amsterdam

Pontsteiger

Amsterdam

Triton, Wheermolen west

Purmerend

Community College Noord

Amsterdam

MFA De Kreek

Hoorn

Audi Centrum
Fletcher Hotel Amsterdam
Pontsteiger
Triton, Wheermolen west
Community College Noord
MFA De Kreek
Logo Green Biz IJmond
Verberg
Toon