onderhoud

BBA begeleidt het ontwikkelingstraject of de onderhouds, restauratie- en/of verbeteringsplannen. Bouwkostenraming, inventarisatie, bepaling van de financiƫle haalbaarheid... Het zijn slechts enkele van de punten op het gebied van onderhoud waar BBA met gedegen expertise voor u klaar staat.

bouwmanagement

[Naar een gestructureerd onderhoudsplan]

Vanuit het procesmanagement begeleiden wij het gehele proces om te komen tot een gestructureerd onderhoudsplan. Daartoe overleggen wij met opdrachtgever, bewoners, architect(en) en de vele andere betrokkenen.

planontwikkeling

[Uw eigen projectontwikkelaar]

Schakel BBA in als gedelegeerd projectontwikkelaar bij de herontwikkeling van bestaande panden of inbreilocaties. Van initiatief tot en met de oplevering.

bouwkostenmanagement

[Van inspectie tot aanbesteding]

Een haalbaarheidsonderzoek omvat de inspectie op hoofdlijnen van een complex woningen of andere gebouwen, teneinde de problemen te inventariseren. Daarna stellen wij in overleg met u een plan van aanpak op met voorstellen voor eventuele alternatieven. Elk alternatief is voorzien van een kostenplaatje. Vervolgens bepalen we de strategie en stellen wij een programma van eisen vast ten aanzien van de werkzaamheden. BBA adviseert u bij aanbestedingen en verzorgt deze voor u.

ontwerp

[Architectonische inbreng]

Het betreft hier de architectonische ontwerpen als onderdeel van een onderhoudsplan. Daarbij kunt u denken aan het verleggen van accenten door en ander gevelontwerp of aan een totaal nieuw ontwerp van (een) gebouw(en).

planuitwerking

[Inspecteren: meten is weten]

U kunt kiezen uit vier verschillende inspectiemodellen:

  • conditiemeting volgens NEN 2767
  • meerjarenonderhoudsplanning op basis van kengetallen
  • meerjarenonderhoudsplanning waarbij de elementen binnen het gebouw zijn gebundeld
  • gedetailleerde meerjarenonderhoudsplanning.

De inspectieresultaten worden vertaald in een rapportage en kostenramingen. Hebt u eenmaal op basis van de resultaten gekozen voor een onderhoudsstrategie, dan zet BBA een en ander om in bestek en tekeningen.

bouwbegeleiding

[Direct contact met uw klanten]

Anders dan bij nieuwbouw ligt wat ons betreft in het onderhoud sterk de nadruk op contact met gebruikers, huurders of bewoners. Uiteindelijk draait het bij toezicht op onderhoudswerk net zo zeer om sociale als om technische aspecten. Dat komt onder meer tot uiting op voorlichtingsavonden die BBA organiseert voor bewoners. De opzichter informeert de bewoners in detail over de geplande werkzaamheden, wat die met zich meebrengen en hoe wij de overlast zoveel mogelijk kunnen beperken. De bouwdirectie treedt namens de opdrachtgever op als manager van het bouwproces.

projectmanagement

[Aansturing van alle partijen]

BBA verzorgt tijdens de uitvoering van een project de coƶrdinatie en aansturing van de verschillende partijen. Het resultaat: een duidelijke besparing voor de opdrachtgever.

bekijk de referenties:

The Student Hotel Amsterdam

Amsterdam

The Student Hotel Amsterdam City

Amsterdam

Magnusbuurt

Schagen

ROC Amsterdam

Amsterdam

Julianaschool

Schagen

Rijksmuseum

Amsterdam

The Student Hotel Amsterdam
The Student Hotel Amsterdam City
Magnusbuurt
ROC Amsterdam
Julianaschool
Rijksmuseum
Logo Green Biz IJmond
Verberg
Toon