Gebouwenbeheer gemeente Heemskerk

Gebouwenbeheer gemeente Heemskerk

Gemeente Heemskerk is één van de overheidsorganisaties waarvoor BBA het gebouwenbeheer verzorgt. De te beheren gebouwen zijn gymzalen, zwembad met sportaccommodatie, kerktoren, basisscholen en welzijnsgebouwen. Een aantal van deze gebouwen zijn monumentale panden.  De werkzaamheden zijn verwerkt in een meerjarenplanning voortgekomen uit een eerste bouwkundige inventarisatie van de gebouwen. Jaarlijks wordt er per gebouw een herinspectie gedaan voor de uitvoering van de benodigde werkzaamheden in het eerstvolgende planjaar. Naast de begeleiding van de onderhoudswerkzaamheden is BBA verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling van de gebruikers/ huurders van de gebouwen. Via onze website of telefonisch kunnen klachten 24 uur per dag gemeld worden.

Onze werkzaamheden:

  • Advisering/ ondersteuning (bouwkundig) bij projectmatige aanpak
  • Bouwkundige inspectie
  • Meerjarenonderhoudsprognose
  • Bouwdirectie
  • Toezicht

bekijk ook

Rijksmuseum

Amsterdam

MFA De Kreek

Hoorn

bekijk ook
Rijksmuseum
MFA De Kreek
Logo Green Biz IJmond
Verberg
Toon