MFA De Kreek

MFA De Kreek

Multifunctionele accommodatie de Kreek (MFA) is gesitueerd in het centrumgebied van de nieuwe uitbreidingswijk Bangert en Oosterpolder in de gemeente Hoorn. Conform planning is de multifunctionele accommodatie, circa 7.000 m² bvo, zomer 2012 in gebruik genomen. In het gebouw zijn een basisschool, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een sporthal, buurthuis en brede-schoolbibliotheek gehuisvest.

De MFA is gefaseerd gebouwd. Aanleiding hiervoor is dat de bevolkingsgroei van de wijk achterbleef bij de eerdere verwachtingen. Daarom heeft het college van B en W besloten om het noordelijke deel van de multifunctionele accommodatie later te bouwen. Het opgeleverde pand is dermate overgedimensioneerd dat met een beperkt aantal maatregelen fase 2 eenvoudig kan worden aangesloten. Bekijk de film van dit energiezuinige project

Onze werkzaamheden:

  • Advisering/ ondersteuning (bouwkundig) tijdens de ontwikkeling
  • Bouwkostenmanagement
  • Begeleiden EU aanbesteding
  • Design & Build bouwmanagement

bekijk ook

Audi Centrum

Amsterdam

Fletcher Hotel Amsterdam

Amsterdam

Pontsteiger

Amsterdam

Triton, Wheermolen west

Purmerend

Community College Noord

Amsterdam

bekijk ook
Audi Centrum
Fletcher Hotel Amsterdam
Pontsteiger
Triton, Wheermolen west
Community College Noord
Logo Green Biz IJmond
Verberg
Toon