Woonzorggroep Samen

Woonzorggroep Samen

BBA heeft voor Woonzorggroep NyeScagha het gebouwenbeheer verzorgd. Inmiddels is deze woonzorggroep opgegaan in Woonzorggroep Samen. Deze organisatie richt zich met haar dienstverlening op ouderen met een zorgbehoefte, doorgaans in combinatie met een vergevorderde leeftijd. Het accent van de zorg en huisvesting ligt op intramuraal verblijf, kortdurende opname, individuele aanvullende (somatische) zorg, groepsverzorging, psychogeriatrische meerzorg, extramurale zorg waaronder dagverzorging.

Het beheer betrof intramurale zorgcentra, woonzorgcomplexen en de bij de complexen behorende aanleunwoningen. BBA heeft voor alle complexen een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld. Jaarlijks is er een bouwkundige inspectie per complex uitgevoerd en zijn de planningen hierop aangepast. Kennis van de zorg en bijbehorende type huisvesting is hierbij een meerwaarde gebleken.

Onze werkzaamheden:

  • Advisering/ ondersteuning (bouwkundig) bij projectmatige aanpak
  • Bouwkundige inspectie
  • Meerjarenonderhoudsprognose
  • Bouwkostenmanagement
  • Bouwdirectie
  • Toezicht

bekijk ook

Rusthoeve

Purmerend

bekijk ook
Trambaan
Rusthoeve
Logo Green Biz IJmond
Verberg
Toon