Trambaan

Trambaan

De bouw van een nieuw woon-zorgcomplex voor senioren vormt de eerste fase van de herstructurering van woonkern Nieuwe Niedorp. Het complex bestaat uit 24 levensloopbestendige woningen, 64 appartementen voor intramurale (zorg van binnen de instelling) als extramurale (zorg buiten de instelling) zorg. Daarnaast voorziet het complex in diverse zorgfuncties, waaronder een wijksteunpunt, een huisartsenpost en een apotheek.

Het nieuwe woon-zorgcomplex biedt een diversiteit aan woonsoorten bestemd voor senioren. Hiermee voldoet het aan de huidige eisen die gelden voor dergelijke zorgconcepten.

Onze werkzaamheden:

  • Bouwdirectie
  • Toezicht
bekijk ook

Woonzorggroep Samen

Schagen

Rusthoeve

Purmerend

bekijk ook
Woonzorggroep Samen
Rusthoeve
Logo Green Biz IJmond
Verberg
Toon