commercieel

Commercieel vastgoed, zoals kantoren, bedrijfspanden en hotels, is onderhevig aan economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. Daardoor is de commerciële vastgoedmarkt er één die voortdurend verandert en om een flexibele en adequate aanpak vraagt van financiers, ontwikkelaars en beleggers. Tevens is het slagen van een commercieel vastgoed project sterk afhankelijk van de uiteindelijke gebruiker. Zowel het vastgoed als de locatie dienen te voldoen aan de eisen die de gebruiker hier aan stelt. Duurzaamheid, toekomstbestendigheid en flexibiliteit zijn thema's die steeds nadrukkelijk tot die eisen behoren. De complexiteit van commerciële vastgoedprojecten wordt veroorzaakt door de vele betrokkenen en diverse belangen.

BBA kent deze eisen door de diversiteit haar diversiteit aan opdrachtgevers. Wij bieden u de vereiste professionele sturing van het gehele proces om tot een integraal concept te komen dat past binnen de financiële en kwalitatieve kaders. Naast deze integrale benadering kunt u van onze diensten gebruik maken in de afzonderlijke fasen. Zo kunnen wij in de initiatieffase een haalbaarheidsanalyse voor u opstellen. Daarbij wordt gekeken naar de markt(ontwikkelingen) en de essentiële risico's geïnventariseerd en financieel gewogen. Ook kunnen wij in samenspraak met de diverse belanghebbenden een programma van eisen (PvE) voor u opstellen, dat als leidraad dient voor de verdere uitwerking van het project. Ook integreren wij onze kennis op het gebied van beheer, onderhoud en duurzaamheid (o.a. EPA-advies) in al onze werkzaamheden.

bekijk de referenties:

Olympisch kwartier

Amsterdam

Audi Centrum

Amsterdam

The Student Hotel Amsterdam

Amsterdam

Olympisch kwartier
Audi Centrum
The Student Hotel Amsterdam

meer weten? uw bba contact:

A.C. (Adri) Ooijevaar
adri.ooijevaar@bba-bv.nl
0251-242247

Download hier onze folders:

 

Building Information Model (BIM)  bim 
NEN 2580 meting  NEN2580
Logo Green Biz IJmond
Verberg
Toon