corporatie

De corebusiness van corporaties is het exploiteren van betaalbare (huur)woningen. De economische crisis in het eerste decennium van deze eeuw heeft corporaties ertoe gedwongen zich weer op die taak te richten. De tijd van grondverwerving, projectontwikkeling en hoge onrendabele toppen behoort binnen de sociale woningbouw tot het verleden. Daarbij verandert de regelgeving voor de huursector voortdurend en komt dat veelal de exploitatie niet ten goede. Door de veranderde financiƫle positie staan corporaties voor een grote uitdaging en dienen zij innovatief te zijn. Hoe moet de corporatie omgaan met de veranderende marktomstandigheden en regelgeving? Welke mogelijkheden zijn er om de cashflow te verhogen? En misschien wel de belangrijkste vraag: hoe kunnen corporaties hun oorspronkelijke maatschappelijke taak, het exploiteren van betaalbare woningen, behouden en blijven uitoefenen.

Corporaties moeten slim investeren in de juiste ingreep. Een goede inventarisatie van de huidige technische staat en het schrijven van een beleid voor de gewenste staat van de vastgoedportefeuille zijn een vereiste. BBA kan hieraan bijdragen door haar kennis op het gebied van onderhoud en beheer en kennis en kunde van de onditiemetingsmethode (NEN 2767).                                                                                                                          Vanaf 2012 zal een energielabel zorgen voor een verlaging van de huurprijs. Het is dus nu van belang het huidige bezit de komende jaren op te werken naar een hoger label. Daarbij hebben corporaties een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam bouwen en werken aan energie- neutrale woningen. BBA bezit deze kennis in haar EPA-advisering en energiemanagement.

Ook kunnen wij tijdens de uitvoering van een project de kwaliteit en het budget voor u bewaken door het voeren van directie of het houden van toezicht.

bekijk de referenties:

Magnusbuurt

Schagen

Diverse corporaties

Landelijk

Triton, Wheermolen west

Purmerend

Magnusbuurt
Diverse corporaties
Triton, Wheermolen west

meer weten? uw bba contact:

A.C. (Adri) Ooijevaar
adri.ooijevaar@bba-bv.nl
0251-242247

Logo Green Biz IJmond
Verberg
Toon