kernwaarden

Daadkrachtig

Werkend vanuit een degelijke structuur worden de projecten daadkrachtig aangepakt. 

Duurzaam/ innovatief

BBA hecht veel waarde aan een langdurige relatie met haar opdrachtgevers en klanten. Daarbij  wil het vooruitlopen op het gebied van duurzame ontwikkelingen c.q. innovaties. Voor de opdrachtgever/ klant moet dit leiden tot efficiency. 

(Inter)disciplinair

BBA heeft verschillende opdrachtgevers (publiek en privaat) en werkt met diverse partijen (adviseurs, architect, aannemer, etc.) en kent daardoor de verschillende belangen en posities van partijen. Met andere woorden, BBA biedt maatwerk voor ieder project of het nou gaat om één specifieke discipline of een project waar sturing gegeven moet worden aan meerdere partijen en diverse belangen in ogenschouw genomen moeten worden. 

Flexibel

BBA heeft door de veelheid en diversiteit aan werkzaamheden een brede kennis en ervaring binnen de organisatie. Daarbij is BBA een organisatie met goed geschoold personeel. Deze twee aspecten hebben voor de opdrachtgever/ klant de meerwaarde dat personeel breed inzetbaar is en daardoor snel geschakeld kan worden bij het wegvallen van een collega of als specifieke kennis noodzakelijk is. 

No-nonsense

Duidelijke heldere eerlijke en transparante communicatie wordt het meest gewaardeerd door BBA. Het principe van ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ is in de bouw zeker van toepassing. Een duidelijke en eerlijke manier van communiceren kan dit in een vroeg stadium verhelpen. 

Praktisch

BBA streeft er naar om vanuit haar brede expertise te zoeken naar dé maatwerkoplossing voor haar klanten. 

Samen sterk

Vanuit haar brede expertise is BBA altijd op zoek naar de duurzaamste oplossing. Kennis van beheer en onderhoud wordt geïntegreerd in de planontwikkeling en vice versa.  

Logo Green Biz IJmond
Verberg
Toon