BBA & MVO

Wij houden in onze bedrijfsvoering rekening met de effecten op mens, milieu en maatschappij en hebben onze maatschappelijke verantwoordelijkheid onder meer verankerd in ons MVO-KAM bedrijfsmanagementsysteem.
 
Hierbij moet gedacht worden aan uiteenlopende zaken zoals langdurige relaties met opdrachtgevers, werkgelegenheid, het ondersteunen van maatschappelijke projecten en het sponsoren van regionale (sport)verenigingen. Wij willen een betrouwbare en degelijke partner zijn voor onze klanten en een solide en stabiele factor binnen onze leefgemeenschap zijn. Natuurlijk werken wij zoveel mogelijk mee aan energiebesparing. Ieder jaar houden we bij welke inspanningen we hebben geleverd om de CO2 uitstoot te beperken.
 
Wij zorgen voor het welzijn van onze medewerkers, mede door een goede verhouding tussen BBA en haar medewerkers, gezondheid en veiligheid, opleiding en onderwijs en diversiteit en kansen.
 
BBA is onder andere gecertificeerd voor de ISO9001 (kwaliteitsmanagement), ISO14001 (milieumanagement), ISO45001 (gezond en veilig werken, BRL9500 energieprestatie adviezen van gebouwen en de BRL5019 (kwaliteitsborging).

Logo Green Biz IJmond
Verberg
Toon