onderwijs

Het onderwijs wordt geconfronteerd economische (bezuinigingen) en demografische (krimp) ontwikkelingen. Naast de corebusiness van scholen, onderwijs aan leerlingen, wordt steeds meer kennis op het gebied van onderwijshuisvesting verlangd. In de meeste gevallen wordt het budget voor onderwijshuisvesting bepaald door de gemeente. De voornoemde ontwikkelingen vragen van schoolbesturen tijdig de consequenties hiervan op de huisvesting door te denken om de gevolgen voor het begrotingssaldo inzichtelijk te maken. Een verdergaande verantwoordelijkheid van het schoolbestuur voor de eigen huisvesting en het onderhoud daarvan ligt in de lijn der verwachtingen. Door de eigen verantwoordelijkheid voor de huisvesting en bijbehorende financiën worden onderwijsinstellingen gevraagd kennis te hebben van hun beheer- en exploitatiekosten. Hierbij zijn het binnenklimaat en de energielasten belangrijke parameters.

BBA verzorgt voor diverse organisaties waaronder onderwijsinstellingen het gebouwbeheer. Op basis van uw specifieke situatie maakt BBA een plan van aanpak voor het efficiënt en effectief beheren van uw gebouwen, waarbij uw organisatie de regiefunctie vervult. Kwaliteit, functionaliteit en veiligheid van de gebouwde omgeving op langere termijn staan centraal. Door onze brede kennis op het gebied van milieu en duurzaamheid kunnen wij u adviseren bij het bouwen voor de toekomst en het verbeteren van het binnenklimaat. Ook kunnen wij uw beheer- en exploitatiekosten inzichtelijk maken en maatregelen aandragen om uw energielasten te reduceren. Ervaringen binnen ons eigen kantoor leren ons dat een reductie van 5 - 10 % eenvoudig te realiseren is.

Heeft u het voornemen een nieuw schoolgebouw te realiseren dan kunnen wij het proces van initiatief tot en met oplevering voor u begeleiden. Mocht u geïnteresseerd zijn naar een multifunctioneel gebouw kijk dan eens in onze folder betreffende het ‘brede scholenconcept'.

bekijk de referenties:

Community College Noord

Amsterdam

ROC Amsterdam

Amsterdam

Clusius College

Noord-Holland

Community College Noord
ROC Amsterdam
Clusius College

meer weten? uw bba contact:

A.C. (Adri) Ooijevaar
adri.ooijevaar@bba-bv.nl
0251-242247

 

Flyer Brede School


Download hier
onze folder:

brede
scholenconcept

Logo Green Biz IJmond
Verberg
Toon