zorg

De zorg is sterk in beweging op het moment. Het stelsel van de financiering richt zich steeds meer op de vraag in plaats van het aanbod. Het is een proces wat voortdurend in beweging en bovendien zeer complex is. Wanneer u nieuwbouw- of renovatieplannen of innovaties wilt doorvoeren, merkt u dat banken vaak terughoudend zijn, zeker in de huidige situatie. Hoe worden de kapitaallasten terugverdiend? Wat verandert er in de wet- en regelgeving? Wat is de visie van de zorgverzekeraars met betrekking tot de renovatie of nieuwbouw? Waar liggen de risico's voor de toekomstige exploitatie?

Het laten leveren van gefaciliteerde huisvesting door een private partij tegen een prestatie-gerelateerde beloning eventueel vastgelegd in een contract van 25 jaar kan hierbij een uitkomst bieden. Het primaire doel van dergelijke projecten is het realiseren van meerwaarde, een kwalitatief beter eindproduct voor hetzelfde geld of minder. Bouwkundige deskundigheid met betrekking tot alle fasen van het vastgoed (van de wieg tot het graf) is derhalve een vereiste.  Voor bestaande bouw is het van belang dat er slim wordt geïnvesteerd in de juiste ingreep. Een goede inventarisatie van de huidige technische staat en het schrijven van een beleid voor het gewenste niveau zijn een vereiste.

In het zorgvastgoed kunnen wij voor u vanaf de initiatieffase de ontwikkeling van een nieuw of bestaand gebouw begeleiden, de aanbesteding verzorgen en gedurende de uitvoering de bouw begeleiden. Hierbij staat de vraag van de opdrachtgever centraal en bewaken wij de financiën en planning. Waar het gaat om bestaande bouw kan BBA het onderhoud en beheer voor u verzorgen. Hiertoe kunnen wij inspecties (conform NEN 2767) uitvoeren, meerjarenonderhoudsplanningen opstellen, de onderhoudswerkzaamheden begeleiden en zorg dragen voor het klachten- en mutatieonderhoud. In de bijlage treft u een greep uit onze zorgvastgoed projecten.

bekijk de referenties:

Woonzorggroep Samen

Schagen

Rusthoeve

Purmerend

Woonzorggroep Samen
Trambaan
Rusthoeve

meer weten? uw bba contact:

A.C. (Adri) Ooijevaar
adri.ooijevaar@bba-bv.nl
0251-242247

Logo Green Biz IJmond
Verberg
Toon